...Hokejové kempy...
...Firemní akce, školení, oslavy, konference...
...Sport a relax, adrenalinové aktivity, výstavy, veletrhy...

Služby

Teambuilding

teambuilding

Kurzy týmové spolupráce, outdoor training, vzdělávání prožitkem, rozvoj týmové spolupráce, zlepšení komunikace, zvýšení důvěry a motivace, bourání stereotypů, kreativita, zpětná vazba.

Kurzy obsahující outdoorové i indoorové aktivity jsou určeny především pracovním týmům a firemním kolektivům. Napomáhají k rozvoji týmové spolupráce, zlepšení komunikace a prohloubení důvěry v týmu. Na kurzech týmové spolupráce se účastníci učí tvořivému řešení úkolů a strategickému plánování. V neposlední řadě slouží také k uvolnění a odreagování se od každodenních pracovních stereotypů.

Tyto kurzy přinášejí neobvyklý společný zážitek pro všechny účastníky, ale pracují i s kreativitou v obecnějším slova smyslu - tedy se schopností vytvářet nové hodnoty a nalézat nové cesty a řešení.

Kurzy pořádáme po celé České republice i v zahraničí. I když máme svá vyhlédnutá a osvědčená místa, můžeme pro vás uspořádat v jakékoliv lokalitě, která umožňuje pobyt v přírodě a vyhovuje programu.

Naše kurzy přinášejí:

 • Rozvoj spolupráce a komunikace mezi spolupracovníky, nadřízenými a podřízenými, mezi odděleními navzájem.
 • Posílení loajality k zaměstnavateli
 • Zpestření výjezdního zasedání
 • Rozvoj profesních dovedností a znalostí

Příklad programů používaných na našich kurzech:

 • krátké hry na posílení důvěry
 • sportovní hry (firemní mini olympiády a turnaje)
 • kreativní hry
 • týmové hry
 • orientační hry
 • psychologické hry
 • adrenalinové disciplíny
 • lanové překážkové dráhy aj.